CO2 en verwarming

Om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken, hebben Europa en België ambitieuze doelstellingen gesteld voor de vermindering van broeikasgassen: België wil een vermindering van 35% bereiken tegen 2030.

Volgens schattingen van de Europese Commissie realiseert België met de bestaande maatregelen een uitstootvermindering van 10% in 2020 en slechts 13% in 2030 – ver van de gestelde doelstelling van 35%!

CO2 of koolstofdioxide is veruit het belangrijkste broeikasgas in België (84,6% van de totale uitstoot). In een stedelijk gebied als Brussel is de verwarming van gebouwen de belangrijkste bron van CO2, verantwoordelijk voor niet minder dan 60% van de directe CO2 uitstoot!

Door het probleem van de uitstoot veroorzaakt door verwarming aan te pakken, wil Ecothermis meewerken aan de noodzakelijke transitie naar een klimaatneutrale verwarming.

Ecothermis-CO2-uitstoot-gebouwen-verwarming