Verouderde technologieën

Zowel het Belgische Federale niveau als de Gewesten streven ernaar verwarmingssystemen op stookolie en gas aan te pakken om de geïnstalleerde basis ervan te verminderen, of zelfs om deze technologieën op middellange termijn te verbieden. Alternatieve technologieën zoals warmtepompen zijn daarom nodig om onze gebouwen in de toekomst te verwarmen.

In haar Nationaal Energie- en Klimaatplan, stelt België een verbod voor op de verkoop van stookolieketels vanaf 2035.

In Brussel zal de installatie van toestellen voor verwarming en/of productie van sanitair warm water die op stookolie werken, verboden worden vanaf 2025. In haar Klimaatplan wil Brussel ook de mogelijkheid onderzoeken van een verbod op de installatie van toestellen op basis van aardgas of butaan/ propaangas die bestemd zijn voor koken, verwarming en sanitair warm water, en dit vanaf 2030.

In Vlaanderen zal vanaf 2021 de installatie van stookolieketels verboden zijn voor nieuwbouw of renovatie.