Premies

Ecothermis zorgt voor de aanvraag van premies en andere financiële ondersteuningsmechanismen waarop u een beroep zou kunnen doen in het kader van de duurzame verwarmingsoplossing.

Het gaat onder meer om gewestelijke premies: