Technische oplossing

Ecothermis streeft ernaar de verwarming van bestaande gebouwen koolstofarm te maken. In een agglomeratie, zoals Brussel, zijn gebouwen immers verantwoordelijk voor 60% van de CO2-uitstoot. 

Om dit doel te bereiken heeft Ecothermis een stappenplan naar een klimaatneutrale verwarming ontwikkeld, met een ‘hybride’ fase die vergelijkbaar is met de logica van hybride wagens. Deze transitie naar een “hybride verwarming” maakt het al mogelijk om de CO2-uitstoot met 50 tot 70% te verminderen!

Het Ecothermis team van onafhankelijke experten begint met een analyse van de bestaande situatie van uw gebouw. We analyseren met name het huidige verbruik, uw behoefte aan verwarming en eventueel aan verfrissing.

Na deze analyse wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om de technische oplossing te bepalen. Doelstelling is steeds om de uitstoot van CO2 en fijn stof te verminderen, en het comfort te verbeteren.

De hybride oplossing omvat doorgaans:

  • Een warmtepomp, geïnstalleerd als bivalent systeem, in combinatie met de bestaande verwarmingsketel (gas of mazout bijvoorbeeld). De warmtepomp zal het grootste deel van het jaar voor verwarming zorgen. Alleen bij koude dagen (minder dan 5°) wordt de oude ketel gebruikt. Een omkeerbare warmtepomp kan in de zomer ook voor verfrissing zorgen.
  • Zonnepanelen, die hernieuwbare elektriciteit aan de warmtepomp leveren.
Ecothermis Technischeoplossing Warmtepomp Bivalent

Bron grafiek: energieplus-lesite.be

Bivalent systeem:
De warmtepomp zal het grootste deel van het jaar voor verwarming zorgen. Alleen op koude dagen (minder dan 5°) wordt de oude ketel gebruikt.